Beheerapplicatie SAM

ÉÉN SYSTEEM MET EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN UW INSTALLATIES

De SAM® beheerapplicatie is de onafhankelijke beheerapplicatie voor volledig en optimaal beheer van al uw riooltechnische installaties. Dit biedt u de mogelijkheid om nu en in de toekomst uw installaties effectief te beheren en eenvoudig een meerjarenplanning op te stellen. Eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit zijn de uitgangspunten van deze beheerapplicatie.

De belangrijkste kenmerken

 • Universeel geschikt voor diverse rioolinstallaties, inclusief gemalen, randvoorzieningen, IBA’s, overstorten, en meer,
 • Efficiënt vastleggen en beheren van alle gegevens van rioolinstallaties,
 • Heldere inzage in de samenstelling en kwaliteit van elke installatie,
 • Actueel inzicht in de staat van installaties, met mogelijkheid voor risicogestuurd onderhoud,
 • Eenvoudig opstellen van een interactieve meerjarenbegroting gebaseerd op werkelijke staat,
 • Centrale database met fabricaten, pomptypes, documentatie en vervangingswaarden,
 • Webbased toegankelijk via computer, tablet, en smartphone,
 • Open databasestructuur voor koppeling met andere applicaties, inclusief telemetriepakketten,
 • Gegevensinvoer en bijhouden door derden mogelijk, zoals onderhoudsbedrijven.

De belangrijkste voordelen

 • Gebruiksvriendelijk: Eenvoudig beheer voor alle medewerkers, aanpasbaar door rioolbeheerders en onderhoudsmonteurs met gemakkelijke gegevenswijzigingen, inspecties, acties, en meldingen, inclusief documenten en foto’s.

 • Flexibel: Volledig aanpasbaar aan gebruikersbehoeften en geschikt voor diverse riooltechnische installaties.

 • Kwaliteitsverbetering: Centrale digitale beschikbaarheid van alle relevante informatie.

 • Toestandsafhankelijk onderhoud: Duidelijk inzicht in onderhoudsbehoefte per installatie en tijdige inzage in uitgaven.

 • Kostenbesparing: Meerjarenbegroting gebaseerd op technische afschrijving, wat resulteert in kostenbesparing.

 • Up-to-date: Automatische profitering van updates en toevoegingen door de webbased structuur.

 • Onafhankelijk: Merk- en leveranciersonafhankelijk beheerapplicatie.

 • Beperkte kosten: Optimaal gebruiksgemak tegen lage maandelijkse hostingkosten, waardoor gebruikers zelf eenvoudig installaties kunnen toevoegen zonder hoge externe kosten.

De modules van SAM

Paspoorten in SAM zijn de hoofdpagina’s van de objecten die weergegeven kunnen worden in het programma. Doorgaans bij een gemiddeld rioolgemaal wordt er onderscheid gemaakt in 4 hoofdgroepen, te weten:

 • Pompgegevens (fabricaat, type, serienummer, etc);
 • Mechanische installatie (leidingdiameters, materiaalsoort, aanwezige componenten);
 • Elektrische installaties (kastuitvoering, type besturing, telemetrie, niveauregeling, etc);
 • Bouwkundige installatie (gegevens pompput, leidingen, etc).

Bij het toevoegen van een installatie kan als eerste gekozen worden voor het desbetreffende type installatie (hoofdgemaal, randvoorziening of drukriolering) Hierna zal zich automatisch de gehele lay-out van het paspoort  volledig hier op inrichten.

Daarnaast biedt het pakket vanzelfsprekend de mogelijkheid tot het vastleggen van alle objectgerelateerde gegevens. Te denken valt aan:

 • Locatie gegevens: objectcode, straatnaam, deelgebied, xyz coördinaten, met een detailkaart van de locatie;
 • Overzichtskaart met een totaal overzicht van alle objecten;
 • Gegevens persleiding;
 • Ontwerpcapaciteit pomp(en);
 • Aanwezigheid geurfilter, waterslagvoorziening, nooduitlaat, etc.;
 • Maatvoering, BOB’s, etc.

Dankzij deze applicatie in SAM is het zelf opzoeken en invoeren van al uw standaard gegevens verleden tijd.  Alle voorkomende pompmerken, typen en onderstations zijn veelal standaard ingevoerd. Hierdoor worden na het selecteren van een pomp direct de bijbehorende gegevens zoals pompcurve, technische specificaties, installatie en onderhoudshandleiding, onderdelenlijst, installatiehandleiding en gebruikershandleiding automatisch toegevoegd. Ook de meest voorkomende componenten zoals persleidingen, kastuitvoeringen, besturingstypen, etc. zijn reeds opgenomen in uw keuzelijst. Dit maakt het pakket zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Het pakket biedt de mogelijkheid om de periodieke gegevens van het meest recent gepleegde onderhoud vast te leggen volgens de algemene geldende normen en de nieuwe  BRL K14020 norm, de norm voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan rioolgemalen welke door de Kiwa is geïntroduceerd. De specifieke opzet geeft u als eigenaar van de installaties de mogelijkheid om de uitvoering van het onderhoud uit te laten voeren volgens één vaste werkmethode, ongeacht de uitvoerende partij. Hiermee behoort een verscheidenheid aan rapportages en het veelal ontbreken van belangrijke gegevens tot het verleden.

Deze module biedt de mogelijkheid om een beoordeling te geven aan verschillende hoofdgroepen (pomp(en), mechanische installatie, elektrische installatie, bouwkundige installatie). Deze gegevens worden meegenomen in het bepalen van de restlevensduur van de installatie, zodat automatisch na iedere onderhoudsronde een herziening van de meerjarenbegroting plaatsvindt.

Binnen de applicatie bestaat de mogelijkheid om alle meldingen (storingen, correctief onderhoud) per installatie eenvoudig vast te leggen. De meldingen zijn voorzien van datum, medewerker, omschrijving, uren en materiaalkosten. Hiermee heeft u een eenvoudig overzicht van alle bijkomende kosten en kan vroegtijdig ingegrepen worden bij installaties waarbij de storingen en bijkomende kosten onacceptabel zijn. Met een aantal telemetriepakketten is een koppeling gerealiseerd. Waardoor het mogelijk is om storingen, welke in het telemetriesysteem worden gegenereerd, automatisch te importeren in SAM®.

Naast het vastleggen van storingen (correctief onderhoud) is het mogelijk om binnen applicatie alle overige werkzaamheden te registreren. Te denken valt aan het vastleggen van:

 • Periodieke NEN 3140 keuringen;
 • Periodieke reiniging van de verschillende gemalen;
 • Renovatiewerkzaamheden;
 • Periodieke controle van schuiven en kleppen.

Ook hier biedt de applicatie de mogelijkheid om iedere activiteit te voorzien van een status (nieuw, in uitvoering, gereed). Door eenvoudig een totaaloverzicht te genereren kan eenvoudig een planning worden opgesteld en de voortgang van de werkzaamheden worden bewaakt. De acties zijn voorzien van datum, medewerker, omschrijving, uren en materiaalkosten.

Heeft u ook genoeg van het zoeken naar tekeningen, bedieningsvoorschriften, onderdelenlijsten, foto’s, etc.? De SAM beheerapplicatie biedt de mogelijkheid om al deze gegevens per installatie op te slaan, waardoor deze altijd beschikbaar zijn zonder het risico deze kwijt te raken.

De applicatie is zelfs zo ingericht, dat bij het aanpassen van gegevens in het paspoort (bijv. pomptype) de bijbehorende documenten automatisch ter beschikking zijn.

De financiële overzichten in de beheerapplicatie SAM geven u een helder overzicht van de benodigde investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de 4 hoofdgroepen:

 • pomp(en);
 • mechanische installatie;
 • elektrische installatie;
 • bouwkundige installatie.

Per groep en onderdeel kan een vervangingswaarde worden toegekend, welke samen met de gegevens uit het paspoort (jaar van aanleg, pomptype, opbouw installatie, type besturing, etc)  dient als basis voor het bepalen van de restlevensduur per installatie. De waardering vanuit de inspectie kan van invloed zijn op de restlevensduur van de installatie en wordt daarom automatisch meegenomen in de vervangingsplanning.

Binnen de meerjarenbegroting ontstaat hierdoor een helder overzicht van de jaarlijkse benodigde investeringen en kan eenvoudige een jaarplanning worden opgesteld.

U kunt uw SAM omgeving koppelen met verschillende telemetriepakketten, kaartlagen en beheerpakketten. Hieronder de lijst van pakketten waarmee wij een actieve koppeling hebben. 

Mocht uw telemetriepakket hier niet tussen staan neem dan contact met ons op en bespreken we de mogelijkheden.

Interesse?

Laat u ontzorgen en zoek contact met ons over hoe SAM voor u kan werken.